Thoát [X]

Cái giá phải trả cho cái ngông, thích khác người của cô vợ


Cái giá phải trả cho sự khác biệt ngông cuồng…
Ơn giời là anh chồng phang bằng cây chứ kg phải bằng Dao…

Vợ mặc đồ ngủ hình rắn và thò hai chân ra ngoài chăn
Chồng đi làm về thấy tưởng rắn thật và đánh không trượt phát nào 🙂

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Hãy cho ý kiến

BÁO TUỔI TRẺ

Email của bạn được giữ bí mật.


*