Thoát [X]

Cấm tuyệt đối mọi hình thức

ẢNH VUI HÀI HƯỚC


Tấm biển tại cơ quan hải quan Thủ Đức TP HCM “chống tham nhũng vặt”

Hình ảnh chụp tại cơ quan kê khai hải quan

Cấm đổ rác những rác vẫn đổ

Hãy cho ý kiến

BÁO TUỔI TRẺ

Email của bạn được giữ bí mật.


*